Time & Business Manager

Gestiune resurse şi termene

       TIME & BUSINESS MANAGER este o soluţie software de management, ce ajută firmele să gestioneze mai uşor şi mai eficient propriile resurse, precum şi termenele numeroaselor evenimente în care acestea sunt implicate.    
       Utilizatorul acestei aplicaţii cunoaşte în timp real starea evenimentelor şi este informat în timp util prin diverse mijloace despre termenele care vor ajunge în curând la scadenţă. De asemenea are o imagine clară a articolelor din gestiunea sa şi a costurilor evenimentelor aparţinând acestor articole. Toate acestea printr-un sistem care gestionează baza de date proprie şi eficientizează accesul la informaţie printr-un mediu modern şi prietenos utilizatorului.

Cunoaştere si control

Monitorizare resurse 


Control nemijlocit şi eficient a resurselor şi evenimentelor din cadrul firmei.

Administrare termene

Sarcini prioritare


Utilizatorul cunoaşte în orice moment starea evenimentelor pe care le are în gestiune.Planificare notificări

Email & SMS


Expediere email-uri sau SMS-uri de notificare la diverse contacte în urma unei planificari sau la dorinţa utilizatorului.


Situaţii de sinteză

Rapoarte şi grafice


Rapoarte şi grafice personalizabile şi în acelaşi timp extrem de folositoare pentru utilizator sau pentru terţi.


Interfaţă elegantă şi intuitivă

Administrare informaţii 


Ecrane de culegere date construite pentru a fi folosite cu efort minim din partea utilizatorului.Asistenţă şi actualizări

Fără costuri ascunse


Asistenţă şi training  la achiziţionarea aplicaţiei. Actualizări constante si fără costuri pentru utilizatori.


CUNOAŞTERE ŞI CONTROL

Aplicaţia TIME & BUSINESS MANAGER constituie o veritabilă unealtă a utilizatorului, prin care acesta poate eficientiza activitatea firmei/întreprinderii şi evita situaţii care pot periclita buna funcţionare a ei sau chiar a afacerii în sine.

Posibilitatea de gestionare eficientă a oricărui tip de resursă materială sau umană şi cunoaşterea în timp real a stării tuturor proceselor şi evenimentelor în care acestea sunt implicate, duce la creşterea capacitaţii societăţii de a obţine şi valorifica produse sau servicii. De asemenea monitorizarea resursei umane este vitală pentru avantajul concurenţial pe care întreprinderea îl are pe piaţă. Acţiunile de cunoaştere şi control pe care le generează folosirea acestei aplicaţii o recomandă incontestabil pentru îmbunătăţirea performanţelor întreprinderii.


ADMINISTRARE TERMENE

Resursele din cadrul unei firme sunt implicate in diverse evenimente. Cunoaşterea evenimentelor la care se apropie scadenţa, precum şi a costurilor pe care acestea le implică, este tratată într-un mod special în aplicaţie. Există un modul separat  cu acces direct şi rapid la scadenţe în scopul administrării eficiente a acestora. Utilizatorul va fi informat în diverse moduri de aplicaţie în momentul la care apar noi evenimente în cadrul acestui modul.

PLANIFICARE NOTIFICĂRI

Aplicaţia poate trimite email sau SMS (de avertizare / notificare) în momentul în care un anumit eveniment al unui articol se apropie de scadenţă. Utilizatorul poate realiza cu uşurinţă procesul prin care scadenţa  unui anumit eveniment este ataşată unui contact. În urma acestui proces, numit planificare, contactele vor fi notificate automat de aplicaţie asupra evenimentelor ce se apropie de scadenţă. De asemenea,  utilizatorul poate trimite direct email sau SMS cu variate subiecte, la diverse contacte cu ajutorul aplicaţiei, fără a avea legatură cu planificarea notificărilor.

SITUAŢII DE SINTEZĂ

Rapoartele sunt elemente care nu pot lipsi dintr-o aplicaţie de gestiune. Modulul de rapoarte este creat special pentru aceasta aplicaţie. Fiind personalizabile, utilizatorul îşi poate crea şi salva propriile rapoarte exact dupa necesităţile lui. Se pot crea rapoarte de la cele simple cu câteva coloane ordonate, până la cele complexe cu grupuri multiple, număr de ordine, totaluri, formule sau imagini. 

Graficele sunt o unealtă extrem de folositoare pentru un manager. TIME &  BUSINESS MANAGER are un modul de grafice care printr-o varietate de opţiuni poate construi grafice menite să satisfacă cerinţele acestuia. Folosind stilul "coloana" sau "pie", "2D" sau "3D", utilizatorul poate crea grafice elegante care ajută la  urmărirea costurilor evenimentelor.

INTERFAŢĂ ELEGANTĂ ŞI INTUITIVĂ 

Aplicaţia TIME & BUSINESS MANAGER a fost creată pentru a putea fi utilizată cât mai simplu de către utilizator. Modul în care au fost create meniurile şi ecranele, tradează principala preocupare pentru ca utilizatorul prin eforturi minime sa primească răspunsurile dorite. Ecranele de introducere sau modificare date conţin numeroase elemente create special pentru această aplicaţie. De la ecrane simple cu câteva elemente până la module complexe care prezintă o imagine de ansamblu a informaţiilor introduse de utilizator, toate vin în ajutorul utilizatorul prin modul în care generează economie de timp si efort.

ASISTENŢĂ ŞI ACTUALIZĂRI

Suportul tehnic inclus în aplicaţie, împreună cu stilul intuitiv conferit ecranelor, este un ajutor important primit de utilizator la folosirea aplicaţiei. De asemenea, NetPro Software asigură asistenţă si training pentru viitorii utilizatori ai aplicaţiei. 

Deoarece TIME & BUSINESS MANAGER a fost creat pentru a fi un real ajutor pentru utilizator, el va fi încontinuu actualizat pentru a satisface toate necesităţile acestuia. Aceste actualizări ale aplicaţiei vor fi fără costuri din partea utilizatorului.